Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

Asociația Tineretului ONU din România (denumită în continuare UN Youth Romania) înțelege importanța protecției datelor cu caracter personal și își asumă responsabilitatea de a lua măsurile necesare în vederea respectării dispozițiilor legislației europene și naționale în materia protecției datelor cu caracter personal, inclusiv a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”).

Prezenta politică de confidențialitate este una dintre măsurile dispuse de către entitățile mai sus menționate, măsură prin care dorim să vă arătăm că tratăm cu seriozitate și diligență prelucrarea datelor cu caracter personal precum și a oricărei persoane ce accesează pagina  www.unyouth.ro

 

Asociația Tineretului ONU din România, cu sediul în Bd. Mihail Kogalniceanu  nr.36-46, camin studentesc B, camera 122B, sector 5, Bucuresti, CUI 26100534, acționează în calitate de operator, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Politica de confidențialitate descrie:

  • modul în care se interpretează anumiți termeni menționați în prezentul document
  • scopurile prelucrării, temeiul legal în baza căruia prelucrăm datele și categoriile de date prelucrate;
  • cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal
  • cui transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal
  • ce transferuri de date efectuăm în afara SEE sau în afara UE
  • cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal
  • ce măsuri am luat pentru protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal
  • care sunt drepturile dumneavoastră privind prelucrarea datelor și cum vă puteți exercita aceste drepturi
  • care sunt datele noastre de contact