Ce este ONU?

"The UN was not created to take mankind to heaven, but to save humanity from hell."

fost Secretar General al ONU Dag Hammarskjöld, într-un discurs din Mai 1954

Istoria ONU

Considerată ca fiind cea mai importantă organizație internațională din lume, unică prin faptul că reprezintă un centru internațional pentru discutarea oricărei probleme, indiferent de natura sa, ONU are misiunea de a: lupta pentru respectarea drepturile omului, menține pacea și securitatea mondială, a menține o relație armonioasă între state, asigura cooperarea internațională în rezolvarea problemelor de interes economic, cultural, social și umanitar.

istoria-onu
Carta-onu

Carta Atlanticului

Carta Atlanticului este un document publicat în 1941, ce subliniază dorințele în ceea privește lumea postbelică: nicio modificare teritorială făcută împotriva voinței oamenilor; restituirea guvernării statelor ce se aflau sub stăpânire străină; reducerea restricțiilor comerciale; cooperarea globală în scopul asigurării unor condiții economice și sociale mai bune pentru toți; eliberarea de ceea ce înseamnă frică și nevoi; libertatea mărilor; renunțarea folosirii forței și dezarmarea țărilor agresoare; 

Statele care au aderat la acest document au semnat Declarația Națiunilor Unite în 1942, declarație ce reprezenta baza a ceea ce numim astăzi ONU. În decembrie 1943, Roosevelt, Stalin și Churchill s-au întâlnit pentru prima dată la Teheran și au confirmat necesitatea unei noi organizații ale cărei scop era prevenirea viitoarelor generații de un nou război. 

Inceputurile ONU

După două războaie mondiale devastatoare, nevoia creării unei organizaţii globale care să asigure pacea, continuând astfel direcţia lansată de către Liga Naţiunilor, era mai acută ca oricând. În 1944, reprezentanţii Chinei, Marii Britanii, Statelor Unite ale Americii şi ai Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste s-au întâlnit la Dumbarton Oaks pentru o conferinţă menită să stabilească principiile, structura şi scopurile a ceea ce curând va fi Organizaţia Naţiunilor Unite. Aici se decid scopurile noii organizaţii. Următorul pas important în constituirea Naţiunilor Unite este Conferința de la San Francisco. A fost deschisă în 1945 și s-a încheiat cu semnarea Cartei Națiunilor Unite, votată în unanimitate de 50 de națiuni. După ce Carta a fost aprobată de parlamentele şi congresele statelor semnatare, s-a constituit Organizaţia Națiunile Unite. Ani de planificare și speranță s-au materializat într-o organizație internațională menită să pună capăt războiului și să promoveze pacea, dreptatea și o viață mai bună pentru toată omenirea.

inceputuri
quality-education

ONU – lider global in promovarea unei educatii de calitate

Educaţia de calitate este unul dintre interesele centrale ale Naţiunilor Unite. Este evident faptul că educaţia permite mobilitatea socio-economică ascendentă şi este un element cheie pentru a ieşi din sărăcie. Totodată, progresul făcut în ultimul deceniu a fost subminat de pandemia COVID-19 pe parcursul căreia majoritatea ţărilor şi-au închis instituţiile de învăţământ, impactând 91% dintre elevi şi studenţi. Pentru a proteja bunăstarea copiilor şi pentru a asigura accesul la învăţare continuă, UNESCO a lansat în Martie 2020 Coaliţia Globală pentru Educaţie COVID-19, un parteneriat multisectorial între familia Naţiunilor Unite, organizaţiile societăţii civile, media şi parteneri IT pentru a proiecta şi implementa soluţii inovative. Împreună, ajută ţările să abordeze lipsurile privitoare la conţinut şi conexiune, respectiv facilitează oportunitățile de învăţare incluzivă pentru copii şi tineri în timpul acestei perioade de perturbare neaşteptată şi nemaiîntâlnită a educaţiei. De asemenea, UNICEF şi-a redimensionat contribuţia în 145 de ţări cu venituri scăzute şi medii pentru a susţine guvernele şi partenerii educaționali să dezvolte planuri pentru un răspuns rapid şi la nivelul întregului sistem care să includă programe de învăţare alternativă şi ajutor pentru menţinerea sănătăţii mentale.

UNESCO

UNESCO are misiunea de a crea o societate globală paşnică şi sustenabilă prin cooperare internaţională din punct de vedere educaţional, ştiinţific şi cultural, încurajând astfel diversitatea, dialogul şi dezvoltarea. Viziunea sa iniţială a venit ca un răspuns la al doilea război mondial, caracterizat de rasism şi violenţă anti-semită. Pentru a-şi îndeplini misiunea, UNESCO dezvoltă instrumente educaţionale pentru a ajuta oamenii să devină cetăţeni globali, convieţuind fără ură şi intoleranţă. Luptă pentru accesul tuturor copiilor la educaţie de calitate, promovează moştenirea culturală şi egala demnitate a culturilor, încurajează crearea de programe ştiinţifice. Totodată, susţine libertatea de expresie ca drept fundamental şi ajută ţările să adopte standarde internaţionale. Astăzi, viziunea UNESCO este la fel de relevantă ca oricând, având în vedere că diversitatea culturală este în continuare atacată. Noi forme de intoleranţă, respingerea descoperirilor ştiinţifice şi ameninţări la adresa libertăţii de exprimare pun în pericol pacea şi drepturile omului.

unesco-onu
unicef-onu

UNICEF

UNICEF (Fondul Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite) este o agenție a Organizației Națiunilor Unite responsabilă cu furnizarea de ajutor umanitar și de dezvoltare a copiilor din întreaga lume. Agenție fondată prin voluntariat, UNICEF supraviețuiește prin fonduri guvernamentale și donații private. Cum putem implica copiii în a-i ajuta pe cei de seama lor într-un mod interactiv și interesant? În Statele Unite, Nepal și în alte țări, UNICEF este cunoscut pentru programul său „Ne dați ori nu ne dați pentru UNICEF?” în care copiii colectează bani pentru UNICEF în loc de bomboane din casele pe care le vizitează în noaptea de Halloween. Programele UNICEF subliniază dezvoltarea serviciilor la nivel de comunitate pentru a promova sănătatea și bunăstarea copiilor și ele includ: imunizări și prevenirea bolilor, administrarea tratamentului pentru copiii și mamele cu HIV, îmbunătățirea alimentației copilului și a mamei, îmbunătățirea igienizării, promovarea educației, asigurarea ajutorului de urgență ca răspuns la dezastre. UNICEF a primit recunoaștere pentru activitatea sa - Premiul Nobel pentru pace în 1965.

Curtea Internationala de Justitie

Curtea Internațională de Justiție este principalul organ judiciar al Organizației Națiunilor Unite. Funcția sa principală este de a judeca la disputele dintre statele suverane. Crearea Curții a reprezentat punctul culminant al unui lung proces de dezvoltare a metodelor pentru soluționarea pașnică a disputelor internaționale, vechi de secole. Ideea creării unei instanțe internaționale a apărut pentru prima dată la sfârșitul secolului 19. Organul înființat ulterior, Curtea Permanentă de Arbitraj, a fost precursorul Curții Permanente de Justiție Internațională, înființată de Liga Națiunilor. ICJ a fost înființată în 1945, odată cu Națiunile Unite. Toți membrii ONU sunt părți la statutul ICJ, iar non-membri pot deveni, de asemenea, părți. ICJ cuprinde un complet format din 15 judecători aleși de Adunarea Generală și Consiliul de Securitate pentru nouă ani. Curtea este așezată în Palatul Păcii din Haga, Regatul Țărilor de Jos, fiind astfel singurul organ principal al ONU care nu se află în New York. Limbile sale oficiale de lucru sunt engleza și franceza.

curtea-de-justitie-onu
un-human-rights

Declarația Universală a Drepturilor Omului

Declarația universală a drepturilor omului este un document de reper în istoria drepturilor omului. Redactată de reprezentanți cu diferite cunoștințe legale și culturale din toate regiunile lumii, Declarația a fost proclamată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la Paris pe data de 10 decembrie 1948 (rezoluția Adunării Generale 217 A) ca standard comun de realizări pentru toate popoarele și toate națiunile. Acesta stabilește, pentru prima dată, drepturile fundamentale ale omului care trebuie protejate universal și a fost tradusă în peste 500 de limbi. Declarația constă din 30 de articole care afirmă drepturile unei persoane care, deși nu sunt obligatorii din punct de vedere legal în ele însele, au fost elaborate în tratate internaționale ulterioare, transferuri economice, instrumente regionale pentru drepturile omului, constituții naționale și alte legi. Adunarea generală proclamă Declarația Universală a Drepturilor Omului ca un standard comun de realizare pentru toate popoarele și toate națiunile, dorindu-se ca fiecare individ și fiecare organ al societății, ținând cont de această declarație în mod constant, să se străduiască prin predare și educație să promoveze respectarea acestor drepturi și libertăți și prin măsuri progresive, naționale și internaționale, să asigure recunoașterea și respectarea lor universală și eficientă, atât între popoarele statelor membre, cât și printre popoarele teritoriilor aflate sub jurisdicția lor. Declarația universală promite toate drepturile economice, sociale, politice, culturale și civice care stau la baza unei vieți libere de dorință și frică. Puterea Declarației Universale este puterea ideilor de a schimba lumea. Ne inspiră să continuăm să lucrăm pentru a ne asigura că toți oamenii pot dobândi libertate, egalitate și demnitate. Un aspect vital al acestei sarcini este de a împuternici oamenii să ceară ceea ce ar trebui garantat: drepturile lor. Declaraţia Drepturilor Copilului, adoptată în 20 noiembrie 1959 de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, reprezintă primul acord internaţional major în privinţa principiilor fundamentale pe care se bazează drepturile copiilor. Declaraţia stabileşte faptul că fiecare copil are dreptul la protecţia socială şi oportunităţile necesare dezvoltării sale, educaţie gratuită, recreaţie şi joc, un nume, o naţionalitate, înţelegere, afecţiune, asistenţă prioritară în toate circumstanţele, îngrijire adecvată pentru nevoi speciale şi ocrotire împotriva tuturor formelor de neglijare, cruzime, exploatare şi discriminare. Cele zece principii adoptate subliniază rolul vital pe care un climat prietenos, tolerant, paşnic, stimulent şi protectiv îl joacă în dezvoltarea tuturor copiilor.

Model United Nations

Model United Nations, cunoscut și sub denumirea MUN, este o activitate de simulare academică, desfășurată în limba engleză, în care studenții pot afla despre diplomație, relații internaționale și Organizația Națiunilor Unite. Participarea la o astfel de dezbatere te poate ajuta să-ți îmbunătățești vorbitul în public, modalitățile de convingere și să-ți dezvolți abilități în ceea ce privește leadership-ul și lucrul în echipă, stimulându-ți în același timp gândirea critică. Participanții, cunoscuți drept delegați, sunt plasați în comitete, fiecăruia fiindu-i alocată o țară pe care să o reprezinte în cadrul conferinței sau, ocazional, alte organizații sau persoane politice. Înainte de conferință, fiecare participant trebuie să se documenteze în legătură cu tema propusă pentru a fi discutată în comitet, pentru a putea veni cu propuneri de politici ce vor urma a fi dezbătute cu delegații celorlalte țări, respectând întotdeauna interesele țării pe care o reprezintă. La sfârșitul dezbaterii, delegații vor trebui să voteze politicile scrise, numite și rezoluții, cu scopul de a fi votate de din majoritate. Delegații care s-au descurcat cel mai bine în cadrul fiecărui comitet sunt adesea recunoscuți cu premii.

IMG_6368
tineret-onu

ONU si tinerii de pe tot globul

Organizaţia Naţiunilor Unite asigură tinerilor un rol esenţial în activităţile sale. Programul Global de Acţiune pentru Tineret, implementat în 1995 de Adunarea Generală, oferă un cadru pentru iniţiative naţionale şi internaţionale în scopul îmbunătăţirii situaţiei tinerilor din toată lumea. Cele cincisprezece domenii de acţiune identificate sunt educaţia, angajarea, foamea şi sărăcia, sănătatea, mediul înconjurător, abuzul de substanţe, justiţia juvenilă, petrecerea timpului liber, fetele şi femeile tinere, respectiv includerea tinerilor în viaţa societăţii şi luarea deciziilor privitoare la globalizare, tehnologia informaţiei şi a comunicării, HIV/AIDS, conflictele armate şi problemele intergeneraţionale. Pe deoparte, tinerii se pot implica în modelarea agendei Naţiunilor Unite şi în hotărârile luate de organizaţie prin Programul de Delegaţie pentru Tineret. Delegaţii pentru tineret, numiţi la nivel naţional, pot participa în anumite întâlniri interguvernamentale ONU, sau chiar în Adunările Generale. Pe de altă parte, tinerii între 18 şi 29 de ani pot deveni voluntari ONU pentru Tineret şi să lucreze alături de organele ONU în operaţiuni politice, de dezvoltare sau umanitare. Ei contribuie la susţinerea păcii şi la încurajarea dezvoltării sustenabile, fie în propriile comunităţi, fie internaţional, ajutând oamenii să ducă vieţi mai sănătoase, mai sigură, şi să gestioneze provocările prezente şi viitoare.

Secretarul General al Naţiunilor Unite

Această poziţie de conducere este centrală organizaţiei şi reuneşte următoarele roluri: diplomat, avocat, funcţionar public şi preşedinte. În acelaşi timp, secretarul general este simbolul idealurilor promovate de Naţiunile Unite şi purtătorul de cuvânt al intereselor popoarelor de pe întregul glob, dar mai ales ale celor vulnerabili şi săraci. În prezent, poziţia este ocupată de António Guterres din Portugalia care a preluat funcţia în ianuarie, 2017, fiind al nouălea în cabinet. Ca urmare a numeroaselor experienţe în tabere de refugiaţi şi zone de război, unde liderul a fost martor suferinţei celor mai vulnerabili oameni, António Guterres este hotărât să aducă demnitatea umană, pacea, colaborarea, reforma şi inovarea în centrul activităţii sale. Înainte de António Guterres, la cârma Naţiunilor Unite s-au aflat opt secretari generali din toate colţurile pământului: Norvegia, Suedia, Myanmar, Austria, Peru, Egipt, Ghana şi Korea.

United Nations Building in New York is the headquarters of the United Nations organization.