Agenda 2030

Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite reprezintă o decizie comună în vederea atingerii celor 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD). Obiectivele sunt  un apel la acțiune în domenii legate de chestiuni politice și social-economice globale. Fiecare dintre obiective are în vedere îndeplinirea unor  standardele globale de bunăstare, măsurate prin indicatori. Pe scurt, acestea reprezintă recomandări privind politicile de dezvoltare puse în aplicare de statele membre ale ONU, cu un impact durabil asupra societății.

 

Agenda a fost adusă în discuție  pentru prima dată la Conferința Organizației Națiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă de la Rio de Janeiro, Brazilia, în iunie 2012. În urma acestor discuții, Adunarea Generală a început negocierile cu privire la cum și-ar dori statele membre să arate un draft al Agendei. În cele din urmă, aceasta a fost adoptată în forma sa definitivă la summitul ONU pentru dezvoltare durabilă din septembrie 2015, care a avut loc la New York. . Denumirea sa, „ Agenda 2030” reafirmă angajamentul de a aduce îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește pacea, unitatea și bunăstarea la nivel mondial până în 2030. 

sdg-1-no-poverty

ODD 1: Fara saracie

Primul obiectiv de dezvoltare durabilă este acela de a eradica sărăcia. Aceasta este una dintre cele mai mari provocări ale omenirii. Dezvoltarea economică rapidă în ultimii ani a unor țări (China, India) a ajutat milioane de oameni să scape de sărăcie. Cu toate acestea, distribuția veniturilor este extrem de neregulată. Schimbările climatice, conflictul și insecuritatea alimentară adâncesc problema sărăciei. Drept urmare, inovarea și munca perseverentă pot ameliora situația globală până în 2030.

ODD 2: Foamete „zero”

Al doilea Obiectiv al Agendei 2030 se află în strânsă legătură cu cel anterior și vizează eradicarea foametei, întrucât unul din nouă oameni suferă la momentul actual din cauza insuficienței hranei, conform Programului Alimentar Mondial. Ce își propune ONU? Creșterea producției agricole sustenabile și limitarea risipei. Cum poți ajuta? Pentru a reduce cantitatea de hrană pe care o arunci, fă-ți un plan alimentar la începutul fiecărei săptămâni și cumpără doar alimentele perisabile incluse în acesta. Dacă deții un magazin ori un restaurant, donează mâncarea rămasă în loc să o arunci. 

E-WEB-Goal-02
E-WEB-Goal-03

ODD 3: Sanatate si bunastare

Cel de-al treilea obiectiv al Naţiunilor Unite pentru o dezvoltare sustenabilă este asigurarea sănătăţii şi promovarea bunăstării tuturor oamenilor. Ca să atingă această ţintă, organizaţia se axează pe furnizarea de finanţări eficiente pentru sistemele de sănătate, îmbunătăţirea salubrităţii şi sporirea accesului la servicii medicale. Este evident faptul că s-au făcut progrese considerabile în direcţia propusă: mortalitatea maternă şi infantilă au fost reduse, speranţa de viaţă continuă să crească la nivel global şi lupta împotriva bolilor infecţioase a cucerit teren remarcabil. Cu toate acestea, Naţiunile Unite semnalează că, în ceea ce priveşte anumite boli, precum malaria sau tuberculoza, progresul a încetinit, iar numărul de morţi datorate lipsei de acces la personal medical antrenat şi intervenţii de rutină precum imunizări este îngrijorător de mare.

ODD 4: Educatie de calitate

Calitatea educaţiei reprezintă cel de-al patrulea obiectiv pentru dezvoltare sustenabilă propus de Naţiunile Unite. Cu toate că în ultimii ani s-au înregistrat progrese semnificative în ceea ce priveşte accesul la educaţie, în 2015 mai mult de jumătate din copii şi adolescenţi nu atingeau standardul minim de stăpânire a cunoştinţelor de citire şi matematică. Aproape un miliard de adulți sunt încă analfabeți, dintre care două treimi femei. Naţiunile Unite observă că, deşi evoluţia rapidă a tehnologiei deschide noi oportunităţi, nu este încă posibil ca mediul de învăţământ și capacităţile profesorilor să ţină pasul. Mai mult decât atât, numeroase ţări în curs de dezvoltare nu au infrastructura de bază pentru a furniza condiţiile necesare educaţiei eficiente. ONU încurajează redirecţionarea şi amplificarea eforturilor pentru îmbunătăţirea învăţării pe tot parcursul vieţii, mai ales pentru femei, fete şi grupuri marginalizate.

E-WEB-Goal-04
E-WEB-Goal-05

ODD 5: Egalitate de gen

Al cincilea obiectiv de dezvoltare durabilă se referă la atingerea egalității de gen. Încetarea tuturor discriminărilor împotriva femeilor și fetelor nu este doar un drept de bază al omului, ci este un fapt crucial pentru un viitor durabil- este dovedit că împuternicirea femeilor și fetelor ajută la creșterea economică și la dezvoltare. Din păcate, există încă inegalități mari în unele regiuni, femeilor fiindu-le refuzate sistematic aceleași drepturi la muncă pe care le au bărbații. Violența și exploatarea sexuală, împărțirea inegală a muncii casnice și discriminarea în funcții publice reprezintă bariere imense. Schimbările climatice și calamitățile continuă să aibă un efect disproporționat asupra femeilor și copiilor, la fel ca și conflictele și migrația. Din fericire, astăzi există mai multe femei în funcții publice ca niciodată, iar încurajarea mai multor femei de a aspira la funcții înalte va contribui la obținerea unei egalități de gen mai mari.

ODD 6: Apa curata si sanitatie

Al șaselea obiectiv de dezvoltare durabilă se referă la asigurarea accesului la apă și canalizare pentru toți. Deși s-au înregistrat progrese substanțiale în creșterea accesului la apă potabilă curată și canalizare, miliarde de oameni (mai ales în zonele rurale) încă nu beneficiază de aceste servicii de bază. La nivel mondial, una din trei persoane nu are acces la apă potabilă sigură, iar două din cinci persoane nu au o instalație care să faciliteze spălarea mâinilor cu apă și săpun. Obiectivele principale în acest domeniu până în 2030 sunt realizarea accesului universal și echitabil la apă potabilă sigură și accesibilă pentru toți, accesul la igienizare și igienă adecvată și echitabilă, creșterea eficienței utilizării apei în toate sectoarele, protejarea și restaurarea ecosistemelor legate de apă, inclusiv munți, păduri, zone umede, râuri și lacuri, care susțin și consolidează participarea comunităților locale la îmbunătățirea gestionării apei curate și a canalizării.

E-WEB-Goal-06
E-WEB-Goal-07

ODD 7: Energie curata si la preturi accesibile

Al șaptelea obiectiv de dezvoltare durabilă se referă la asigurarea accesului la energie fiabilă, durabilă, modernă și la prețuri accesibile pentru toată lumea. Realizarea acestui obiectiv va deschide pentru miliarde de oameni o lume nouă și plină de oportunități, precum: o varietate mai mare de joburi în domeniul economic, împuternicirea femeilor, a copiilor și a tinerilor, o educație mai bună, progrese în domeniul sanitar și comunități mai sustenabile și incluzive. Accesul la electricitate în țările slab dezvoltate a început să accelereze, eficiența energetică continuă să se îmbunătățească, iar energia regenerabilă aduce câștiguri în sectorul energiei electrice. În ciuda acestor progrese, aproximativ 800 de milioane de oameni rămân fără energie electrică, în timp ce accesul la combustibili și tehnologii de gătit curate are nevoie de o atenție dedicată. 

ODD 8: Munca decenta si crestere economica

Al optulea obiectiv de dezvoltare durabilă se referă la promovarea unei creșteri economice durabile și incluzive, ocuparea forței de muncă complete și productive și la o muncă decentă pentru toți. La nivel mondial, productivitatea muncii a crescut, iar șomajul s-a întors la starea în care se afla înaintea crizei financiare. Totuși, economia globală avansează într-un ritm mai lent. Este nevoie de mai mult progres pentru a mări oportunitățile de angajare pentru tineri, a diminua numărul de angajări neoficiale și diferența de salariu dintre genuri și, în același timp, a promova locurile de muncă sigure pentru a crea un trai decent pentru toată lumea.

E-WEB-Goal-08
E-WEB-Goal-09

ODD 9: Industrie, inovatie si infrastructura

Al nouălea obiectiv de dezvoltare durabilă se referă la construirea unei infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile și favorabile incluziunii și încurajarea inovației. În timp ce finanțarea infrastructurii economice a crescut în țările în curs de dezvoltare și s-au înregistrat progrese impresionante în conectivitatea mobilă, țări care au rămas în urmă, cele mai puțin dezvoltate, se confruntă cu provocări serioase în dublarea ponderii PIB-ului industriei prelucrătoare până în 2030, iar investițiile în cercetare științifică și inovare rămân sub media globală. 

ODD 10: Inegalitati reduse

negalitatea atât în interiorul cât și între națiuni continuă să fie o preocupare semnificativă, în ciuda progreselor și eforturilor de reducere a disparităților de oportunitate, a celor de venituri și  a celor putere. Inegalitatea veniturilor este într-o creștere continuă în multe părți ale lumii. Știați că cei mai bogați oameni, însumând  1% din populația lumii controlează acum până la 40% din activele globale, în timp ce cea mai săracă jumătate deține doar 1%. Astfel, obiectivul de dezvoltare durabilă (ODD) numărul 10 vizează mult mai mult decât inegalitatea redusă a veniturilor. Constând în 10 obiective mai mici, ODD 10 își ia angajamentul de a se asigura că nimeni nu este lăsat în urmă în economia globală actuală și în toate societățile noastre. Reducerea inegalităților înseamnă, de asemenea, promovarea  incluziunii sociale, economice și politice universale și eliminarea statutelor discriminatorii prin șanse egale pentru toți. Sunt necesare politici fiscale și sociale pentru a-i proteja pe cei care au mai puțin, în vederea obținerii egalității globale. În plus, țările cel mai puțin dezvoltate au nevoie de o atenție specială, adică de un tratament diferențiat, de forme de asistență și de investiții. Reducerea inegalităților și discrepanțelor fundamentale la nivel mondial este un pas necesar către obținerea bunăstării și prosperității în cadrul societăților noastre care au mare nevoie de egalitate de șanse, de tratament egal și de respect.

E-WEB-Goal-10
E-WEB-Goal-11

ODD 11: Orase si comunitati durabile

In anul 2050, doua treimi din populatie, adica 6.5 miliarde de oameni vor locui in mediul urban. Dezvoltarea durabila a oraselor poate fi atinsa prin modul in care construim si gestionam spatiile urbane. Cresterea rapida a oraselor a condus la aparitia multor mega-orase. Construirea unor orase sustenabile inseamna crearea de oportunitati de afacere si cariera, locuinte sigure si accesibile, si consolidarea unei societati reziliente. Rolul economic al oraselor este foarte important. Acestea genereaza 80% din PIB-ul global. In deceniile ce urmeaza, 90% din extinderea urbana se va face in tarile in curs de dezvoltare. Este foarte important ca orasele pe care le construim sa ofere o viata sustenabila tuturor locuitorilor.

ODD 12: Consum si productie responsabile

In fiecare an, 1.3 miliarde de tone de mancare sunt risipite, in timp ce aprope 2 miliarde de oameni sunt deprivati de hrana sau chiar subnutriti. Pentru a putea atinge o crestere economica si o dezvoltare durabila trebuie sa reducem urgent amprenta ecologica prin a ne schimba modul in care producem si consumam produse si resurse. Gestionarea eficienta a resurselor naturale, modul in care debarasam deseurile toxice si substantele poluante sunt elemente de baza in atingerea acestui obiectiv. Incurajarea industriilor, afacerilor si a consumatorilor de a recicla si de a reduce deseurile este la fel de importanta. Reducerea risipei de alimente la nivel de producatori si consumatori este importanta pentru a crea o productie mai eficienta.

E-WEB-Goal-12
E-WEB-Goal-13

ODD 13: Actiune climatica

Al 13-lea dintre obiectivele de dezvoltare durabilă se referă la luarea de măsuri urgente pentru combaterea schimbărilor climatice și a impactului acestora. Odată cu creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră, schimbările climatice se produc mult mai rapid decât era prevăzut, iar efectele sunt simțite la nivel mondial. Deși există pași pozitivi în ceea ce privește fluxurile de finanțare a climei și dezvoltarea contribuțiilor determinate la nivel național, sunt necesare planuri mult mai ambițioase și acțiuni accelerate în ceea ce privește atenuarea și adaptarea. Accesul la finanțe trebuie să fie amplificat într-un ritm mult mai rapid, în special pentru țările mai puțin dezvoltate și statele mici insulare în curs de dezvoltare. Principalele ținte sunt consolidarea rezilienței și capacitatea de adaptare la riscurile legate de climă și catastrofele naturale din toate țările, integrarea măsurilor de schimbare climatică în politicile, strategiile și planificarea națională, îmbunătățirea educației, precum și promovarea mecanismelor de creștere a capacității de planificare și gestionare eficientă a schimbărilor climatice în țările mai puțin dezvoltate. Este datoria generației noastre să avem grijă de viețile noastre, de mediul înconjurător și de lumea în care trăim.

ODD 14: Viata acvatica

Temperatura, chimia si viata – influenteaza sistemele globale care fac Pamantul sa fie locuibil pentru omenire. Oceanele absorb 30% din dioxidul de carbon produs de catre oameni, inregistrandu-se astfel o crestere de 26% in acidificarea oceanelor de la inceputul revolutiei industriale si pana in prezent. Poluarea marilor si a oceanelor a ajuns la cote alarmante. Imbunatatirea conservarii si a folosirii responsabile a resurselor extrase din oceane prin reglementarea legii internationale poate ajuta la rezolvarea problemelor cu care ne confruntam.

E-WEB-Goal-14
E-WEB-Goal-15

ODD 15: Viata terestra

Între 2000 şi 2015, mai mult de o cincime din suprafaţa terestră a planetei noastre a fost degradată din cauza unor procese create de oameni, precum deşertificarea, urbanizarea sau extinderea terenurilor cultivate. Toate acestea au un impact major, provocând extincția diferitor specii. Pentru a combate aceste catastrofe, cel de-al 15-lea obiectiv pentru dezvoltare sustenabilă se referă la viaţa terestră. ONU remarcă însă că deşi s-au înregistrat progrese valoroase, este improbabil ca ţintele propuse pentru 2030 să fie atinse. Într-adevăr, pierderea pădurilor a încetinit, din ce în ce mai multe zone-cheie pentru biodiversitate sunt protejate, iar fondurile alocate protejării biodiversităţii sunt în creştere. Cu toate acestea, nu poate fi ignorat faptul că degradarea solului continuă, pierderea biodiversităţii are loc într-un ritm alarmant, în timp ce speciile invazive, braconajul şi traficul de animale sălbatice împiedică eforturile făcute pentru protejarea şi restaurarea ecosistemelor şi speciilor vitale.

ODD 16: Pace, justitie si institutii eficiente

Nu putem spera la dezvoltare durabilă fără pace, stabilitate, drepturile omului și guvernanță eficientă, bazată pe statul de drept. Pacea reprezintă lipsa conflictelor și absența violenței între grupurile sociale. Justiția se referă la două lucruri: noțiunea de a oferi tuturor acele lucruri la care au dreptul și organizarea ființelor umane pentru a asigura că aceste drepturi sunt îndeplinite. Cu toate acestea, lumea noastră este din ce în ce mai divizată. Unele regiuni se bucură de pace, securitate și prosperitate, în timp ce altele se încadrează în cicluri aparent nesfârșite de conflict și violență. Rata copiilor care părăsesc școala primară în țările afectate de conflicte a atins 50% în 2011, ceea ce înseamnă 28.5 milioane de copii, ceea ce demonstrează impactul societăților instabile asupra educației. 49 țări nu dispun de legi care să protejeze femeile de la violența domestică. Aceste lucruri nu sunt inevitabile și trebuie sa fie abordate. Violența armată și insecuritatea au un impact distructiv asupra dezvoltării unei țări, afectând creșterea economică și ducând la nemulțumiri care durează de generații. Violența sexuală, criminalitatea, exploatarea și tortura sunt, de asemenea, predominante în cazul unui conflict sau al unui stat de drept. Astfel, țările trebuie să ia măsuri pentru a-i proteja pe cei care sunt cei mai expuși riscului. Promovarea  statului de drept și a drepturilor omului este esențială pentru acest proces, la fel ca și reducerea fluxului de arme ilicite și consolidarea participării țărilor în curs de dezvoltare la instituțiile guvernanței globale.

E-WEB-Goal-16
E-WEB-Goal-17

ODD 17: Parteneriate pentru realizarea obiectivelor

Cel de-al 17-lea obiectiv pentru dezvoltare sustenabilă propus de ONU se referă la consolidarea măsurilor de implementare şi revitalizare a parteneriatelor globale pentru dezvoltare durabilă. În direcţia îndeplinirii acestui scop, s-au înregistrat câteva progrese notabile şi rapide: nivelul de remunerare a angajaţilor este în creştere, o proporţie tot mai mare a populaţiei globale are acces la internet şi a fost înfiinţată „Banca Tehnologică” pentru țările subdezvoltate. Cu toate acestea, există încă numeroase probleme care trebuie rezolvate: fondul de Asistenţă Oficială pentru Dezvoltare este în scădere, fluxurile private de investiţii nu sunt aliniate în totalitate cu principiile de dezvoltare durabilă, există în continuare o adâncă diviziune digitală şi tensiuni comerciale în desfăşurare. În mod clar, este necesară îmbunătăţirea cooperării internaţionale pentru a asigura existenţa unor suficiente mijloace de implementare în aşa fel încât ţările să atingă toate obiectivele pentru dezvoltare sustenabilă.