Agenda 2030

Agenda 2030

Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite reprezintă o decizie comună în vederea atingerii celor 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD). Obiectivele sunt un apel la acțiune în domenii legate de chestiuni politice și social-economice globale. Fiecare dintre obiective are în vedere îndeplinirea unor standarde globale de bunăstare, măsurate prin indicatori. Pe scurt, acestea reprezintă recomandări privind politicile de dezvoltare puse în aplicare de statele membre ale ONU, cu un impact durabil asupra societății. 

Agenda a fost adusă în discuție  pentru prima dată la Conferința Organizației Națiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă de la Rio de Janeiro, Brazilia, în iunie 2012. În urma acestor discuții, Adunarea Generală a început negocierile cu privire la cum și-ar dori statele membre să arate un draft al Agendei. În cele din urmă, aceasta a fost adoptată în forma sa definitivă la summitul ONU pentru dezvoltare durabilă din septembrie 2015, care a avut loc la New York. Denumirea sa, „ Agenda 2030” reafirmă angajamentul de a aduce îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește pacea, unitatea și bunăstarea la nivel mondial până în 2030.